E-Mail Pazarlama Sözlüğü

e-Mail Pazarlama Sektöründe konuşulanları anlamak, “blacklist nedir?” , “whitelist nedir?” , “spam nedir?”, “bounce nedir?”, “opt-in nedir?” gibi bir çok sorunun cevabını bulmak istiyorsanız, n-Mailer E-Mail Pazarlama Terimler Sözlüğü size yardımcı olacaktır.

absolute URL
Hedef objeye “http://www” bölümünü de içeren tam adres yazım şeklidir. Örneğin:
“http://engine.n-mailer.com/user/1018/13/logo.gif”
blacklist
Şüpheli içerik gönderdiğine kanaat getirilmiş/tespit edilmiş alanadı, e-mail veya IP adresinin bulunduğu kara liste.
click-through rate (CTR)
CTR bülten içindeki bağlantıların tekil tıklanma oranıdır. Gönderilen e-mail sayısının, tekil tıklanma sayısına bölerek hesaplaması yapılmaktadır. Örneğin, bülteninizi 1,000 kişiye gönderdiniz ve 50 tekil tıklama aldınız. CTR’niz %5 dir. CTR sektöre göre değişiklik göstermesine rağmen %5 iyi bir oran olarak kabul görmektedir.
dbl (domain block list)
Şüpheli içerik gönderdiğine kanaat getirilmiş/tespit edilmiş alan adlarının bulunduğu kara liste.
double opt-in
Bir kişi, web sitenizden e-mail listenize üye olmak için form doldurduğunda, formu dolduran kişinin gerçekten kendisi olduğunu anlamak için, sistem kendisine, içerisinde tıklaması gereken bir bağlantı olan onay e-maili gönderir. Alıcı bu bağlantıyı tıkladığında e-mail listesine eklenmiş olur. Bu işlem, izinli e-mail sektöründeki altın kuraldır.
email blast
Bir kerede bir mail listesine gönderilen kampanyaya verilen ad.
hard bounce
Kapanmış veya aktif olmayan bir e-mail adresinden dönen e-mail bilgisi . Normal e-mail gönderimlerinde, karşı sunucu size 5’le başlayan (kalıcı hata) hata kodu döner. Örneğin:
550 5.1.1 no such local recipient
veya
550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist
gibi. n-Mailer bu tür bounce işlemlerini otomatik olarak yönetir.
landing page
Verilen bir reklamın, veya bülten içinde bahsettiğiniz bir ürünün üzerine tıklandığında, kullanıcının ulaşacağı ilk sayfadır. Kampanyanın başarılı olabilmesi açısından kullanıcıyı doğru sayfaya yönlendirmek çok önemlidir.
open rate
Açılım oranı olarak Türkçeleştirebileceğimiz, gönderdiğiniz bültenlerin açılım oranıdır. Gönderilen e-mail sayısının, açılan bülten sayısına bölerek hesaplaması yapılmaktadır. Örneğin, bülteninizi 1,000 kişiye gönderdiniz ve 200 kişi açıp okudu. Open Rate’iniz %20 dir. Açılım oranı, bültenlerin içine gömülen 1×1 pixel boyutundaki transparan görsellerin, browserda yada e-mail programında, görüntülenmesi ile ölçülebilmektedir. Son yıllarda hemen hemen tüm e-mail programları, görselleri varsayılan olarak kapalı gösterdiğinden, bu sistem %100 doğru bilgi sunamamaktadır.
opt-in
Bir kullanıcın, sizden duyuru almak için yürüttüğü işlem süreci. Bu web formu olabilir, fuarda doldurduğu bilgi formu olabilir, ürün satın alırken yeni ürünlerden haber almak istemesi olabilir. Double opt-in ve single opt-in türevleri vardır.
relative URL
absolute URL’nin aksine hedef objenin “http://www.domainadi.com” kısmı olmadan adres yazım şeklidir. Bültenlerin içinden verilecek bağlantılarda kesinlikle relative URL kullanılmaz.
response rate
click-through rate ile aynı anlamı taşır. ROI hesaplamasında kullanılır.
single opt-in
Bir kişi, web sitenizden e-mail listenize üye olmak için form doldurduğunda, onay e-maili göndermeden listeye eklenme işlemidir. doulbe opt-in in aksine bu işlemde, kişinin kendisi olup olmadığı teyit edilmez.
soft bounce
Geçici problemlerden dolayı geri dönen mail bilgisi. Mesela alıcının mail kotası dolmuş olabilir, gönderime eklediğiniz bir eklentinin boyutu, mail kutusuna uygun olmayabilir gibi. Normal e-mail gönderimlerinde, karşı sunucu size 4’le başlayan (geçici hata) hata kodu döner. Örneğin
Mailbox quota exceeded:mailbox is full
veya
mailbox is over quota
gibi. n-Mailer bu tür bounce işlemlerini otomatik olarak yönetir.
spam
Unsolicited email veya “gereksiz email” veya “istenmeyen email” diye de bilinir. Son yıllarda e-mail servis sağlayıcılar spama karşı ciddi bir uğraş vererek, kullanıcılarının mail kutularına istenmeyen e-maillerin düşmesini engellemektedirler. Gelişen teknoloji ile birlikte kullanıclarda gönderimleri spam olarak işaretleyebilmekteler. n-Mailer’in bilinen tüm e-mail servis sağlayıcılar ile feedback loop (spam geri bildirim) anlaşması mevcuttur. Alıcı herhangi bir kampanyayı spam olarak işaretlediği zaman, e-mail servis sağlayıcı bunu n-Mailer’e anlık olarak bildirmektedir. n-Mailer bu alıcıyı listelerinizden otomatik olarak çıkarmaktadır.
spam trap
Spam gönderlenleri tespit edebilmek için, e-mail servis sağlayıcılar tarafından çeşitli forumlar, sosyal mecralar gibi internet ortamına salınan e-mail adresleridir. Eğer bu adre4slere gönderim yaptığınız tespit edilirse, spam gönderiniz yaptığınız tespit edilmiş olmaktadır. Bu tür bir duruma düşmemek için her zaman double opt-in sistemini tercih etmek gerekir.
split testing – A/B split testing
Konunun yada içeriğin başarısını test edebilmek için üretilen aynı kampanyanın 2 türevi, segmentlerden 2 tanesine belirli sayıda (örneğin 100 er adet) gönderilir. Kriteriniz tıklama yada açılım olabilir. Hangisi yüksek başarı sağlamış ise o türev gönderilmek üzere planlanır. Biz buna A/B split test diyoruz.
whitelist
Internet servis sağlayıcı, e-mail kullanıcısı veya e-mail hizmeti veren kuruluş tarafından “Güvenli Gönderici” olarak tanımlanmış e-mail veya IP adreslerini içeren liste.